Неделя 07, Юни 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 12.09.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2018-0011
Описание на поръчката: Изпълнение на СМР на обект: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ УЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ ОТ ПЛ. „ШЕЙНОВСКИ“ ДО УЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ , ГРАД СИМЕОНОВГРАД, ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО (АСФАЛТИРАНЕ, ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ)“
Вид на процедурата: Открита процедура