Неделя 07, Юни 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 31.10.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2018-0014
Описание на поръчката: „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ В ГР. СИМЕОНОВГРАД И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД“
Вид на процедурата: Открита процедура