Неделя 07, Юни 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 21.11.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: ”Доставка на хранителни стоки за детски заведения, домашен социален патронаж и дневен център за възрастни хора с увреждания в община Симеоновград за 2019 г.”
Вид на процедурата: Обява №14