Петък 05, Юни 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 07.08.2019г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2019-0005
Описание на поръчката: "ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД И НА РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ГРАНИЦИТЕ НА ГРАД СИМЕОНОВГРАД ЗА ЗИМЕН СЕЗОН 2019 – 2020 г."
Вид на процедурата: Публично състезание