Петък 10, Април 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 19.02.2020г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2020-0001
Описание на поръчката: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ УЛИЦА „ГЕН. СКОБЕЛЕВ“ ОТ О.Т. 143 ДО О.Т. 148 В ГР. СИМЕОНОВГРАД“
Вид на процедурата: Публично състезание