Петък 10, Април 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 26.02.2020г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: „Доставка на един брой нов лек автомобил за нуждите на други дейности по селско и горско стопанство-община Симеоновград“
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява №1