Петък 10, Юли 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 26.02.2020г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: Доставка на един брой употребяван товарен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж-община Симеоновград
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява №2