Понеделник 13, Юли 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 20.05.2016г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: "Основен ремонт на стоманен мост над р. Марица в гр. Симеоновград"
Вид на процедурата: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА