Неделя 07, Юни 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 24.03.2015г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: Процедура на договаряне без обявление
Вид на процедурата: Процедура на договаряне без обявление