Петък 05, Юни 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 30.03.2015г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: ”ДОСТАВКА НА 1/ЕДИН/ БРОЙ УПОТРЕБЯВАН КОМБИНИРАН БАГЕР”
Вид на процедурата: Публична поканаПублична покана