Неделя 07, Юни 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 25.04.2016г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 000638-2016-0009
Описание на поръчката: "Избор на изпълнител за допълнителна услуга за aвторски надзор при строителство на обект: "Основен ремонт на стоманен мост над р.Марица в гр.Симеоновград"
Вид на процедурата: Процедура на договаряне без обявление