Понеделник 13, Юли 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 12.05.2016г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 9051913
Описание на поръчката: „Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на инженеринг за реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за обекти на адрес ул. „П.К.Яворов“ № 6-8, ул. „Цар Освободител“ № 9-13, ул. „Стефан Караджа“ № 2-4, ул. „Раковска“ № 14-16 в гр. Симеоновград "
Вид на процедурата: Публична покана