Понеделник 13, Юли 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 17.05.2016г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2016-0003
Описание на поръчката: „Избор на изпълнител за оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Симеоновград за обекти на ул. „Раковска“№ 14-16, ул. „Стефан Караджа“ №2- 4“.
Вид на процедурата: Открита процедура