Понеделник 13, Юли 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 15.06.2016г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2016-0007
Описание на поръчката: "Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на ул. „П.К.Яворов“№ 6-8, в гр. Симеоновград, изпълняван в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради ”
Вид на процедурата: Открита процедура