Понеделник 13, Юли 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 28.06.2016г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2016-0008
Описание на поръчката: „Рамково споразумение за избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради в Община Симеоновград“
Вид на процедурата: Открита процедура