Неделя 07, Юни 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 15.03.2016г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2015-0012
Описание на поръчката: „Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на ул. „Раковска“№ 21 вх.А,Б,В, в гр. Симеоновград, изпълнявана в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за 2015”
Вид на процедурата: Открита процедура