Понеделник 13, Юли 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 30.05.2016г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2016-0002
Описание на поръчката: "Инженеринг - Проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на ул.Раковска №14-16, в град Симеоновград, изпълняван в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради"
Вид на процедурата: Открита процедура