Четвъртък 16, Юли 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 26.03.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2018-0003
Описание на поръчката: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: “РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВИК МРЕЖИ “ ГР. СИМЕОНОВГРАД
Вид на процедурата: публично състезание