Вторник 14, Юли 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 28.06.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП по проект: „Многофункционална спортна площадка с игрища за баскетбол, волейбол и мини-футбол в двора на НУ”Отец Паисий” УПИ VI, кв.44а по рег.план на гр.Симеоновград”
Вид на процедурата: Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП