Неделя 07, Юни 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 05.07.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: Обява 8
Описание на поръчката: Обява No 8 с предмет: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ОБЩИНСКА СГРАДА В УПИ І КВ.25 ГР. СИМЕОНОВГРАД“
Вид на процедурата: Обява 8