Вторник 14, Юли 2020г.
Дата на публикуване: 27.03.2020 г. ( обновено на: 27.03.2020 11:32:31)
Кратък текст на съобщението:

Образец №3- Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки



Прикачен файл: Изтеглете файла: