Вторник 14, Юли 2020г.
Дата на публикуване: 05.01.2016 г.
Кратък текст на съобщението:

Документи


Пълен текст на съобщението:

ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД  съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Процедура на договаряне без обявление  с идентификационен номер 656670 с предмет: "Авторски надзор при строителство на обект: „Реконструкция на част от междуселищната пътна инфраструктура на Община Симеоновград – HKV2222 /I-8, Хасково-Харманли / - Поляново-Граница Община /Харманли-Симеоновград/ - Константиново /III-8007/ иHKV2161 /III-7604, Свирково-Симеоновград/ - Троян – Дряново – Тянево""

Документация 

Доклад

Решение 

Информация за сключен договор 

Договор №82/29.04.2015г., публикуван на 15.05.2015г. 

Информация за изпълнен договор