Понеделник 19, Ноември 2018г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
18.07.2018г. Вид на процедурата:
Обява №10
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Обява №10 с предмет: "Основен ремонт на покрив на общинска сграда в УПИ I кв.25 гр.Симеоновград
Свързана преписка
18.07.2018г.
05.07.2018г. Вид на процедурата:
Обява 9
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Обява 9
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Обява No 9 с предмет: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ОТ ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“
Свързана преписка
05.07.2018г.
05.07.2018г. Вид на процедурата:
Обява 8
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Обява 8
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Обява No 8 с предмет: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ОБЩИНСКА СГРАДА В УПИ І КВ.25 ГР. СИМЕОНОВГРАД“
Свързана преписка
05.07.2018г.
04.07.2018г. Вид на процедурата:
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП за проект "Изграждане на спортна площадка на открито в УПИ I , кв. 25, гр. Симеоновград
Свързана преписка
04.07.2018г.
04.07.2018г. Вид на процедурата:
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП за проект "Обновяване на Централен градски парк в кв.56, гр. Симеоновград
Свързана преписка
04.07.2018г.
03.07.2018г. Вид на процедурата:
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП за проект "Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на сграда на общинска администрация-Община Симеоновград с адрес: гр.Симеоновград, площад "Шейновски" №3"
Свързана преписка
03.07.2018г.
03.07.2018г. Вид на процедурата:
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП за проект "Ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище "Свети Климент Охридски", гр.Симеоновград"
Свързана преписка
03.07.2018г.
28.06.2018г. Вид на процедурата:
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП по проект: „Многофункционална спортна площадка с игрища за баскетбол, волейбол и мини-футбол в двора на НУ”Отец Паисий” УПИ VI, кв.44а по рег.план на гр.Симеоновград”
Свързана преписка
28.06.2018г.