Вторник 21, Август 2018г.
Текущи обявление за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
19.03.2018г. Вид на процедурата:
Обява №3
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява №3 с предмет: „Извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. 1 – т. 5 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, и изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност, за следните сгради собственост на Община Симеоновград: Сграда на общинска администрация - Община Симеоновград с адрес: гр. Симеоновград, пл.„Шейновски” №3 и Сграда на Средно училище „Свети Климент Охридски”, гр. Симеоновград.”
Свързана преписка
19.03.2018г.
19.03.2018г. Вид на процедурата:
Обява №2
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява №2 с предмет: „Изготвяне на два инвестиционни проекта за: „Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на сграда на общинска администрация - Община Симеоновград с адрес: гр. Симеоновград, пл.„Шейновски” №3” и „Ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище „Свети Климент Охридски”, гр. Симеоновград”
Свързана преписка
19.03.2018г.
19.03.2018г. Вид на процедурата:
Обява №1
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява №1 с предмет:„Изготвяне на анализи за социално-икономическите ползи за развитието на селския район, устойчивостта на инвестицията и анализи разходи-ползи (финансов анализ) за следните проектни предложения на Община Симеоновград: • Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на сграда на общинска администрация - Община Симеоновград с адрес: град Симеоновград, площад „Шейновски” №3; • Ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище „Свети Климент Охридски”, гр. Симеоновград.
Свързана преписка
19.03.2018г.
30.01.2018г. Вид на процедурата:
публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2018-0001
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Реконструкция и рехабилитация на ул. “ Сан Стефано” гр. Симеоновград“
Свързана преписка
30.01.2018г.
27.11.2017г. Вид на процедурата:
Обява 4
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява 4 с предмет: ”Доставка на хранителни стоки за детски заведения, домашен социален патронаж и дневен център за възрастни хора с увреждания в община Симеоновград за 2018 г.”
Свързана преписка
27.11.2017г.
07.11.2017г. Вид на процедурата:
Обява 3
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява 3 с предмет: „Изработване на технически инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на горски пътища на територията на община Симеоновград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“
Свързана преписка
07.11.2017г.
01.11.2017г. Вид на процедурата:
публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2017-0003
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
"Избор на изпълнение за извършване на инженеринг (проектиране, строителство, авторски надзор) на обект ритуален дом в село Тянево"
Свързана преписка
01.11.2017г.
30.08.2017г. Вид на процедурата:
обява
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява 2 с предмет: „Извършване на специализиран превоз по утвърдени маршрутни разписания на ученици от гр. Симеоновград през учебната 2017/2018 година“.
Свързана преписка
30.08.2017г.