Неделя 27, Май 2018г.
Текущи обявление за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
21.10.2016г. Вид на процедурата:
-
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява №4 от 21.10.2016г. с предмет:„Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Симеоновград за обект на пл. „Свобода“№ 3“
Свързана преписка
21.10.2016г.
21.10.2016г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0020
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Ремонт на офис по проект „Заедно за независим живот” по договор BG05М9ОP001-2.002-0286 "
Свързана преписка
21.10.2016г.
06.10.2016г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0019
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„ Проектиране и строителство за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на адрес пл. „Свобода“ № 3 в гр.Симеоновград, изпълнявана в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за 2015”
Свързана преписка
06.10.2016г.
21.09.2016г. Вид на процедурата:
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Пазарни консултации относно закупуване, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за основна сграда на НУ"Отец Паисий"
Свързана преписка
21.09.2016г.
21.09.2016г. Вид на процедурата:
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Пазарни консултации
Свързана преписка
21.09.2016г.
19.09.2016г. Вид на процедурата:
.
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява №3 от 19.09.2016 г. с предмет: Зимно поддържане и снегопочистване на улична и пътна мрежа на територията на община Симеоновград и на републиканска пътна мрежа в границите на гр. Симеоновград за зимен сезон 2016/2017 г.
Свързана преписка
19.09.2016г.
16.08.2016г. Вид на процедурата:
Открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0005
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на ул. „Цар Освободител“№ 9-13, в гр. Симеоновград, изпълняван в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради ”
Свързана преписка
16.08.2016г.
01.08.2016г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0018
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
"Основен ремонт сграда кметство с.Калугерово и основен ремонт сграда кметство с.Тянево
Свързана преписка
01.08.2016г.