Четвъртък 29, Юни 2017г.
Текущи обявление за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
14.03.2016г. Вид на процедурата:
Процедура на договаряне без обявление
Уникален номер в Регистъра на ОП:
000638-2016-0001
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
”Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор за обект- Допълнителни СМР към основен ремонт на стоманен мост над р. Марица в гр. Симеоновград”
Свързана преписка
14.03.2016г.