Сряда 11, Декември 2019г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 03.12.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2018-0015
Описание на поръчката: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ УЛ.”ЙОРДАН ЙОВКОВ’’ ОТ О.Т. 146 ДО О.Т.147ГР.СИМЕОНОВГРАД”
Вид на процедурата: Открита процедура