Четвъртък 22, Август 2019г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 23.05.2019г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2019-0003
Описание на поръчката: Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в град Симеоновград, както следва: ул.Георги Бенковски, ул.Неофит Рилски, ул.Стефан Караджа, ул.Патриарх Ефтимий, ул. Янко Сакъзов и част от ул. Хан Аспарух
Вид на процедурата: Открита процедура