Четвъртък 22, Август 2019г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 01.07.2019г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: Почистване на нерегламентирани сметища на територията на община Симеоновград
Вид на процедурата: Обява 2