Неделя 17, Февруари 2019г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 29.03.2017г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2017-0001
Описание на поръчката: Доставка на 350 000 литра гориво за отопление/газьол за отоплителен сезон 2017/2020 г. за учебни и детски заведения в община Симеоновград, на 50 000 литра бензин А95Н и 25 000 литра дизелово гориво за МПС на община Симеоновград за период от 2017-2020 г.
Вид на процедурата: договаряне без предварително обявление