Неделя 17, Февруари 2019г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 03.05.2017г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: Обява № 1 "Почистване на нерегламентирани сметища на територията на община Симеоновград"
Вид на процедурата: обява