Неделя 17, Февруари 2019г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 20.07.2017г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2017-0002
Описание на поръчката: "Зимно поддържане и снегопочистване на улична и пътна мрежа на територията на Община Симеоновград и на републиканска пътна мрежа в границите на град Симеоновград за зимен сезон 2017 – 2018 г."
Вид на процедурата: публично състезание