Неделя 17, Февруари 2019г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 30.08.2017г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: Обява 2 с предмет: „Извършване на специализиран превоз по утвърдени маршрутни разписания на ученици от гр. Симеоновград през учебната 2017/2018 година“.
Вид на процедурата: обява