Неделя 17, Февруари 2019г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 30.01.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2018-0001
Описание на поръчката: „Реконструкция и рехабилитация на ул. “ Сан Стефано” гр. Симеоновград“
Вид на процедурата: публично състезание