Сряда 26, Септември 2018г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Обявление номер: Обява No 4 с предмет: "Преустройство на част от приземен етаж от общинска сграда за нуждите на "Домашен социален патронаж"