Вторник 18, Декември 2018г.
Текущи новини
Публикувана на: 08.12.2017г.

Съобщение относно  възможността на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на План-сметката за чистотата по раздели за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване за 2018г.-публикувано на 08 декември 2017г. 

Прочети новината
Публикувана на: 15.11.2017г.

Съобщение

Прочети новината
Публикувана на: 06.11.2017г.

Уведомление до заинтересованите лица по чл.26, ал.2 от  ЗНА относно изменение и допълнение в Наредбата за общинската собственост на Община Симеоновград

Прочети новината
Публикувана на: 22.06.2017г.

 ОТНОСНО ПИТЕЙНАТА ВОДА ОТ С.СВИРКОВО, ЧЕШМА Nо 1 "МИНКОВА ЧЕШМА"

Прочети новината
Публикувана на: 15.06.2017г.

   

Заповед No 310/15.06.2017

Прочети новината