Събота 06, Юни 2020г.
Архив обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
05.06.2020г. Вид на процедурата:
Събиране на оферти с обява №5
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обект: „Изграждане на изкуствени неравности на републикански път III-554 „Симеоновград – Харманли“ в гр. Симеоновград /по ул.Роза и Крайречен булевард/“
Свързана преписка
05.06.2020г.
15.05.2020г. Вид на процедурата:
Договаряне без предварително обявление
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2020-0007
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
"Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обект "Реконструкция и рехабилитация на участък от улица "Генерал Скобелев" от о.т. 143 до о.т.148 в гр.Симеоновград"
Свързана преписка
15.05.2020г.
09.04.2020г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
000638-2020-0006
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Изпълнение на строително-монтажни работи по подмяна на водопроводна мрежа по улици в гр. Симеоновград“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1 - Първи етап:„Изпълнение на строително-монтажни работи по подмяна на водопроводна мрежа по улици: ул.”Драва”, ул.”Тутракан”, ул.” Генерал Столетов”, ул.”Отец Паисий”, ул.”Шейновска”, ул.” Ал.Стамболийски”; Обособена позиция 2 - Втори етап:„Изпълнение на строително-монтажни работи по подмяна на водопроводна мрежа по улици: ул.”Г.С.Бенковски”, ул.”Ст.Караджа”, ул.”П.Евтимий”, ул.”Я.Сакъзов”
Свързана преписка
09.04.2020г.
31.03.2020г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2020-0005
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Изпълнение на СМР за обект: „Ремонт на средно училище „Свети Климент Охридски гр. Симеоновград"
Свързана преписка
31.03.2020г.
27.03.2020г. Вид на процедурата:
Събиране на оферти с обява №4
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Доставка на един брой употребяван лек автомобил за нуждите на Център за обществена подкрепа-община Симеоновград“
Свързана преписка
27.03.2020г.
20.03.2020г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2020-0004
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
“Основен ремонт на обекти по следните обособени позиции“: Обособена позиция №1. „Основен ремонт на двуетажна масивна сграда и благоустрояване на УПИ XII-1108, кв.42, Симеоновград; Обособена позиция №2. „Основен ремонт на покрив кметство с.Дряново“.
Свързана преписка
20.03.2020г.
20.03.2020г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2020-0003
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „АВАРИЙНА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОТВОДНЯВАНЕ НА УЛИЦА ОТ О.Т. 1+87 М. ДО О.Т. 64 В С.ТРОЯН“ ОБЩ. СИМЕОНОВГРАД“
Свързана преписка
20.03.2020г.
06.03.2020г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2020-0002
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) за обект: “ПРЕУСТРОЙСТВО НА МАСИВНА СГРАДА – ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ В ОФИС СГРАДА НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД“
Свързана преписка
06.03.2020г.