Петък 10, Април 2020г.
Архив обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
03.08.2018г. Вид на процедурата:
публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2018-0010
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Ремонт на улици, площади и междублокови пространства в град Симеоновград, Община Симеоновград, Област Хасково“
Свързана преписка
03.08.2018г.
30.07.2018г. Вид на процедурата:
Обява №12
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява №12 с предмет: "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА МЛАДЕЖКИ СПОРТЕН ЦЕНТЪР"
Свързана преписка
30.07.2018г.
18.07.2018г. Вид на процедурата:
Обява №11
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява №11 с предмет: "Преустройство на част от приземен етаж от общинска сграда за нуждите на "Домашен социален патронаж"
Свързана преписка
18.07.2018г.
18.07.2018г. Вид на процедурата:
Обява №10
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява №10 с предмет: "Основен ремонт на покрив на общинска сграда в УПИ I кв.25 гр.Симеоновград
Свързана преписка
18.07.2018г.
05.07.2018г. Вид на процедурата:
Обява 9
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Обява 9
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява No 9 с предмет: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ОТ ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“
Свързана преписка
05.07.2018г.
05.07.2018г. Вид на процедурата:
Обява 8
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Обява 8
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява No 8 с предмет: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ОБЩИНСКА СГРАДА В УПИ І КВ.25 ГР. СИМЕОНОВГРАД“
Свързана преписка
05.07.2018г.
04.07.2018г. Вид на процедурата:
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП за проект "Изграждане на спортна площадка на открито в УПИ I , кв. 25, гр. Симеоновград
Свързана преписка
04.07.2018г.
04.07.2018г. Вид на процедурата:
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП за проект "Обновяване на Централен градски парк в кв.56, гр. Симеоновград
Свързана преписка
04.07.2018г.