Неделя 07, Юни 2020г.
Архив обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
04.07.2018г. Вид на процедурата:
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП за проект "Изграждане на спортна площадка на открито в УПИ I , кв. 25, гр. Симеоновград
Свързана преписка
04.07.2018г.
04.07.2018г. Вид на процедурата:
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП за проект "Обновяване на Централен градски парк в кв.56, гр. Симеоновград
Свързана преписка
04.07.2018г.
03.07.2018г. Вид на процедурата:
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП за проект "Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на сграда на общинска администрация-Община Симеоновград с адрес: гр.Симеоновград, площад "Шейновски" №3"
Свързана преписка
03.07.2018г.
03.07.2018г. Вид на процедурата:
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП за проект "Ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище "Свети Климент Охридски", гр.Симеоновград"
Свързана преписка
03.07.2018г.
28.06.2018г. Вид на процедурата:
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП по проект: „Многофункционална спортна площадка с игрища за баскетбол, волейбол и мини-футбол в двора на НУ”Отец Паисий” УПИ VI, кв.44а по рег.план на гр.Симеоновград”
Свързана преписка
28.06.2018г.
22.06.2018г. Вид на процедурата:
Обява №7 с предмет: "Преустройство на младежки дом за нуждите на кметство и читалище в УПИ VI, кв.19, с.Навъсен
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява №7 с предмет: "Преустройство на младежки дом за нуждите на кметство и читалище в УПИ VI, кв.19, с.Навъсен
Свързана преписка
22.06.2018г.
18.06.2018г. Вид на процедурата:
Обява №6 с предмет: "Почистване на нерегламентирани сметища на територията на община Симеоновград"
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява №6 с предмет: "Почистване на нерегламентирани сметища на територията на община Симеоновград"
Свързана преписка
18.06.2018г.
17.05.2018г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2018-0009
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: “РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВИК МРЕЖИ “ ГР. СИМЕОНОВГРАД
Свързана преписка
17.05.2018г.