Понеделник 13, Юли 2020г.
Архив обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
02.09.2015г. Вид на процедурата:
Обществена поръчка
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
”Зимно поддържане и снегопочистване на улична и пътна мрежа на територията на Община Симеоновград и на републиканската пътна мрежа в границите на град Симеоновград за експлоатационен сезон 2014-2015 г.”
Свързана преписка
02.09.2015г.
02.09.2015г. Вид на процедурата:
Обществена поръчка
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Зимно поддържане и снегопочистване на улична и пътна мрежа на територията на Община Симеоновград за експлоатационен сезон 2015-2016 г.
Свързана преписка
02.09.2015г.
17.08.2015г. Вид на процедурата:
Публична покана
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
"Упражняване на строителен надзор по проект "Изграждане на кула и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари във връзка с изпълнение на договор №26/226/00352 от 19.12.2014 г. За отпускане на финансова помощ по мярка 226 от ПРСР 2007-2013 г."
Свързана преписка
17.08.2015г.
17.08.2015г. Вид на процедурата:
Публична покана
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
"Изграждане на кула и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари във връзка с изпълнение на договор №26/226/00352 от 19.12.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 226 от ПРСР 2007-2013 г."
Свързана преписка
17.08.2015г.
08.07.2015г. Вид на процедурата:
Процедура на договаряне без обявление
Уникален номер в Регистъра на ОП:
670798
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
"Авторски надзор при строителство на обект: „Основен ремонт на стоманен мост над р. Марица в гр.Симеоновград"
Свързана преписка
08.07.2015г.
07.07.2015г. Вид на процедурата:
Публична покана
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
"Доставка на 1 бр. употребяван товарен камион /самосвал/ до 7.5 тона с полезен товар"
Свързана преписка
07.07.2015г.
07.07.2015г. Вид на процедурата:
Публична покана
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
"Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор за обект: “Основен ремонт на стоманен мост над р. Марица в гр. Симеоновград”
Свързана преписка
07.07.2015г.
19.06.2015г. Вид на процедурата:
Публична покана
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
"Почистване на нерегламентирани сметища в община Симеоновград"
Свързана преписка
19.06.2015г.