Вторник 14, Юли 2020г.
Дата на публикуване: 04.04.2016 г.
Кратък текст на съобщението:

Документи


Пълен текст на съобщението:

ПОКАНА за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на част от улица "Търговска", част от улица "Граф Келер" и площадно пространство пред сградата на общината в град Симеоновград“

Решение

Образци на документи

Договор

Техническа спецификация

Инвестиционен проект "Ремонт на пешеходна зона на улица "Търговска" в гр. Симеоновград

Инвестиционен проект "Ремонтни дейности по площад "Шейновски" гр. Симеоновград 

Напоителна система с разпръсквачи и маркучи за какпово няпояване - централна градинка (парк) 

Отводнителна система с дъждоприемни решетки - централна градинка (парк) пред община 

Решение №259/01.07.2015г., публикувано на 02.07.2015г.

Доклад, публикуван на 02.07.2015г.

Протокол №1, публикуван на 02.07.2015г.

Информация за сключен договор, публикувана на 07.08.2015г. 

Договор №136/17.07.2015г., публикуван на 07.08.2015г.

Информация за изпълнен договор №136