Петък 20, Септември 2019г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
15.06.2016г. Вид на процедурата:
Открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0007
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
"Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на ул. „П.К.Яворов“№ 6-8, в гр. Симеоновград, изпълняван в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради ”
Свързана преписка
15.06.2016г.
30.05.2016г. Вид на процедурата:
Открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0002
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
"Инженеринг - Проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на ул.Раковска №14-16, в град Симеоновград, изпълняван в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради"
Свързана преписка
30.05.2016г.
20.05.2016г. Вид на процедурата:
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
"Основен ремонт на стоманен мост над р. Марица в гр. Симеоновград"
Свързана преписка
20.05.2016г.
17.05.2016г. Вид на процедурата:
Открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0003
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Избор на изпълнител за оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Симеоновград за обекти на ул. „Раковска“№ 14-16, ул. „Стефан Караджа“ №2- 4“.
Свързана преписка
17.05.2016г.
12.05.2016г. Вид на процедурата:
Публична покана
Уникален номер в Регистъра на ОП:
9051913
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на инженеринг за реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за обекти на адрес ул. „П.К.Яворов“ № 6-8, ул. „Цар Освободител“ № 9-13, ул. „Стефан Караджа“ № 2-4, ул. „Раковска“ № 14-16 в гр. Симеоновград "
Свързана преписка
12.05.2016г.
25.04.2016г. Вид на процедурата:
Процедура на договаряне без обявление
Уникален номер в Регистъра на ОП:
000638-2016-0009
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
"Избор на изпълнител за допълнителна услуга за aвторски надзор при строителство на обект: "Основен ремонт на стоманен мост над р.Марица в гр.Симеоновград"
Свързана преписка
25.04.2016г.
11.04.2016г. Вид на процедурата:
Публична покана
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
"Избор на изпълнител за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл.169, ал.1, т.(1-5) и ал.2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на съществуваща многофамилна жилищна сграда в град Симеоновград"
Свързана преписка
11.04.2016г.
04.04.2016г. Вид на процедурата:
Процедура на договаряне без обявление
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2015-0007
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
"Реконструкция на част от улица "Търговска", част от улица "Граф Келер" и площадно пространство пред сградата на Общината в гр. Симеоновград
Свързана преписка
04.04.2016г.