Сряда 24, Април 2019г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
15.03.2016г. Вид на процедурата:
Открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2015-0012
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на ул. „Раковска“№ 21 вх.А,Б,В, в гр. Симеоновград, изпълнявана в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за 2015”
Свързана преписка
15.03.2016г.
15.03.2016г. Вид на процедурата:

Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2015-0011
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Симеоновград за обект на ул. „Раковска“№ 4-10, в гр. Симеоновград
Свързана преписка
15.03.2016г.
14.03.2016г. Вид на процедурата:
Процедура на договаряне без обявление
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Процедура на договаряне без обявление, открита с Решение №495 от 10.12.2015г.
Свързана преписка
14.03.2016г.
14.03.2016г. Вид на процедурата:
Процедура на договаряне без обявление
Уникален номер в Регистъра на ОП:
000638-2016-0001
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
”Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор за обект- Допълнителни СМР към основен ремонт на стоманен мост над р. Марица в гр. Симеоновград”
Свързана преписка
14.03.2016г.