Неделя 18, Февруари 2018г.

Добре дошли в официалния сайт на Община Симеоновград!Новини
Публикувана на: 15.02.2018г.

Покана

Публикувана на: 15.02.2018г.

Анкетно проучване на работодателя

Публикувана на: 14.02.2018г.

Оповестяване на копие на Решение №937/09.01.2018г. на Административен съд Хасково по административно дело №1002/ 2017г.

Публикувана на: 13.02.2018г.

Съобщение

Публикувана на: 09.02.2018г.

Международен конкурс за фотография и рисунка, посветен на Световния ден на водата – 22 март

Публикувани или обновени през последните 7 дни
Публикувана на: 14.02.2018г.

Обявление съгласно чл.37 и, т.3 от ЗСПЗЗ, Ви обявяваме списък на мери и пасища за индивидуално и общо ползване в землищата на гр. Симеоновград, с. Свирково, с. Константиново, с. Троян, с. Дряново, с. Тянево, с. Калугерово, с. Навъсен, с Пясъчево

Публикувана на: 13.02.2018г.

Публични регистри ТСУ

Публикувана на: 12.02.2018г.
Публикувана на: 02.01.2018г.

РЕГИСТЪР НА  ИЗДАДЕНИ  УДОСТОВЕРЕНИЯ  ЗА  СТРОЕЖ през  2017 година от  ОБЩИНА  С И М Е О Н О В Г Р А Д

Публикувана на: 02.01.2018г.

РЕГИСТЪР  НА  ТЕХНИЧЕСКИТЕ  ПАСПОРТИ  НА  СТРОЕЖИТЕ  ЗА  2017  ГОДИНА

Публикувана на: 17.06.2016г.

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Публикувана на: 12.03.2016г.

Н А Р Е Д Б И

Публикувана на: 15.02.2018г.

Анкетно проучване на работодателя

Публикувана на: 15.02.2018г.

Покана

Публикувана на: 14.02.2018г.

Оповестяване на копие на Решение №937/09.01.2018г. на Административен съд Хасково по административно дело №1002/ 2017г.

Публикувана на: 13.02.2018г.

Съобщение