Четвъртък 24, Януари 2019г.

Добре дошли в официалния сайт на Община Симеоновград!Новини
Публикувана на: 21.01.2019г.

Първа копка на обект:"Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в населените места на община Симеоновград"

Публикувана на: 17.01.2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ОУП НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

Публикувана на: 15.01.2019г.

141 години от Осбождението на Симеоновград от османско владичество

Публикувана на: 15.01.2019г.

Василица!

Публикувана на: 14.01.2019г.

Уведомление за инвестиционно предложение от ПК"Марица"

Публикувани или обновени през последните 7 дни
Публикувана на: 11.01.2019г.

Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2019г. на община Симеоновград - дата на публикуване 04.01.2019г.

Поименен списък за капиталови разходи- дата на публикуване 04.01.2019г.

Първоначален план 2019г.- дата на публикуване 04.01.2019г.

Публикувана на: 21.01.2019г.

Първа копка на обект:"Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в населените места на община Симеоновград"