Неделя 07, Юни 2020г.
Архив обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
03.02.2015г. Вид на процедурата:
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
ДОКУМЕНТИ КЪМ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ПУБЛИКУВАНА НА 19.09.2013 В АОП
Свързана преписка
03.02.2015г.
22.12.2014г. Вид на процедурата:
Публична покана
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Доставка на хранителни стоки за детски заведения, Домашен социален патронаж и Дневен център за възрастни хора с увреждания в Община Симеоновград"
Свързана преписка
22.12.2014г.
11.12.2014г. Вид на процедурата:
Публична покана
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
"Избор на изпълнител за реконструкция на ул."Хан Аспарух", гр.Симеоновград, Община Симеоновград"
Свързана преписка
11.12.2014г.
08.10.2014г. Вид на процедурата:
Публична покана
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
"Почистване на нерегламентирани сметища в община Симеоновград"
Свързана преписка
08.10.2014г.