Неделя 07, Юни 2020г.
Архив обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
17.09.2019г. Вид на процедурата:
публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2019-0006
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ И МИНИ-ФУТБОЛ В ДВОРА НА НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, ГР. СИМЕОНОВГРАД“
Свързана преписка
17.09.2019г.
10.09.2019г. Вид на процедурата:
Пазарни консултации по реда на чл.44 от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал.1 във връзка с чл. 21, ал,2 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения с индикативна цена за предстояща обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обезманганителна пречиствателна станция за питейни води за град Симеоновград“.
Свързана преписка
10.09.2019г.
07.08.2019г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2019-0005
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
"ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД И НА РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ГРАНИЦИТЕ НА ГРАД СИМЕОНОВГРАД ЗА ЗИМЕН СЕЗОН 2019 – 2020 г."
Свързана преписка
07.08.2019г.
24.07.2019г. Вид на процедурата:
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителен надзор при реализация на строително-монтажните работи на обект: "Многофункционална спортна площадка за баскетбол, волейбол и мини-футбол в двора на НУ „Отец Паисий“, гр.Симеоновград”
Свързана преписка
24.07.2019г.
15.07.2019г. Вид на процедурата:
Събиране на не по-малко от три оферти
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Доставка и монтаж на оборудване за Домашен социален патронаж в общ.Симеоновград по проект „Модернизиране и обзавеждане на Домашен социален патронаж в общ.Симеоновград”.
Свързана преписка
15.07.2019г.
01.07.2019г. Вид на процедурата:
Обява 2
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Почистване на нерегламентирани сметища на територията на община Симеоновград
Свързана преписка
01.07.2019г.
20.06.2019г. Вид на процедурата:
Договаряне без предварително обявяване
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2019-0004
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Доставка на гориво за отопление и горива за автопарка за нуждите на Община Симеоновград за период от три години
Свързана преписка
20.06.2019г.
23.05.2019г. Вид на процедурата:
Открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2019-0003
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в град Симеоновград, както следва: ул.Георги Бенковски, ул.Неофит Рилски, ул.Стефан Караджа, ул.Патриарх Ефтимий, ул. Янко Сакъзов и част от ул. Хан Аспарух
Свързана преписка
23.05.2019г.